PRIVACYVERKLARING MARIKE.LIFE

Hier vind je de privacy verklaring van Marike.life. Hierin wordt omschreven hoe er
met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door
Marike.life.

INLEIDING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt
uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met
betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Marike.life
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Marike.life. Marike.life is een bedrijf
gespecialiseerd in personal training, coaching, voeding en fysiotherapie. Er zijn
situaties waarin jouw gegevens door Marike.life verzameld worden. Het is daarom
goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt
omtrent het gebruik van jouw gegevens door Marike.life, neem dan gerust contact
op!

Info@marike.life | www.marike.life | KVK 51137496

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Marike.life verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten
van Marike.life en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Marike.life verstrekt. Marike.life kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
- Je voor- en achternaam
- Je adresgegevens
- Je telefoonnummer
- Je e-mailadres
- Informatie over je gezondheid (zoals gewicht, klachten, voedingspatroon) ten
behoeve aan het traject

2. WAAROM MARIKE.LIFE DEZE GEGEVENS VERWERKT
Marike.life verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Ook wordt uw e-mailadres gebruikt om de E-books en maandelijkse nieuwsbrieven te
sturen. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande
uit voedingsadvies en/of coaching en/of sporttraject en/of fysiotherapie. Op deze
manier proberen we onze dienstverlening aan te passen aan uw situatie en streven
wij ernaar om trajecten te personaliseren.

3. HOELANG MARIKE.LIFE DEZE GEGEVENS BEWAART
Marike.life bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens
worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot
stand komt of als de overeenkomst is beëindigd.

4. DELEN MET ANDEREN
Marike.life verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

5. ONTVANGERS
De gegevens die Marike.life ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
- Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je
aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
- Virtuagym
Hier worden o.a. de sessies en intake-informatie opgeslagen. Verder wordt hier ook
informatie omtrent jouw gezondheid opgeslagen zodat wij het traject kunnen
aanpassen op jouw leefstijl, eetpatroon en bewegingspatroon.
- WeFact
De facturen worden verzonden vanuit WeFact. Op het moment dat jij een
overeenkomst aangaat met Marike.life en een bedrag verschuldigd bent aan
Marike.life, ontvang je een factuur via Wefact.

6. JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marike.life.
Marike.life zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op dit verzoek reageren.

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Marike.life
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen met Marike.life. Je krijgt dan zo snel mogelijk een overzicht van
jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te
laten rectificeren door Marike.life.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Marike.life opgeslagen liggen in het geval
je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
Hierbij dient Marike.life al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Marike.life vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens. Hierdoor kan het zijn dat wij als gevolg
hiervan onze diensten niet meer aan jou kunnen leveren.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je
vindt dat Marike.life niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via
deze link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

7. ONZE PLICHTEN
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten en zijn dus ter uitvoering
van de overeenkomst. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief en
factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan Marike.life de betreffende dienst niet aanbieden. Ook informatie over jouw
gezondheid is benodigd om bijvoorbeeld een traject aan te passen op jouw leven en
sport- en bewegingspatroon.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Marike.life met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Marike.life behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is
vereist dan wel wanneer Marike.life dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Marike.life te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te
respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@marike.life.